Hem trobat un mecanisme de protecció de la cel·la contra el càncer

15 07 2013

Descobrir el paper de l'ARN no codificant 5S rARN en la protecció del gen supressor p53 tumor

Més que la 50% tumors de estan relacionades amb les mutacions en aquest gen

 

Los investigadores George Thomas i Giulio Donati

Els investigadors George Thomas que Giulio Donati

 

Investigadors del grup de metabolisme i càncer de l'Institut de recerca biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i de la Universitat de Cincinnati, dirigit per George Thomas, s'han descobert el paper de RNA ribosòmic 5S en la formació d'un complex que regula la p53 estabilitat. Normalment, p53, evita que les cèl lules sanes per convertir-se en tumors. Manteniment de baixa i estable nivells quan la cèl·lula treballant pròpiament i els fa augmentar quan hi ha danys en la cèl·lula.

Els resultats de l'estudi han estat publicats en l'edició digital de la revista Informes de cèl·lula.

 

Creixement cel·lular

Creixement cel·lular està relacionat amb la quantitat de proteïnes que sintetitzen la cèl·lula Ribosomes, una maquinària intracel·lular encarregat de traduir les molècules d'ARN missatger, des de l'ADN, en cadenes d'aminoàcids, formació de proteïnes). El mal funcionament en la formació de Ribosomes està relacionat amb trastorns associats aberrants com creixement cel·lular anèmia i càncer

Activació de p53 indueix l'activació d'un programa de mort cel·lular, que impedeix que les cèl·lules que creixen en forma aberrant a desenvolupar un tumor. En condicions normals, es manté en nivells baixos per a no danyar les cèl lules sanes. La proteïna més importants en el manteniment de nivells baixos de p53 és Hdm2, en condicions de creixement de cèl. lula normal, degrada p53.

Els ribosomes estan compostos per dos subunitats anomenat 40S i 60S. En la formació de la subunitat 60 implicats diferents molècules, incloent-hi el L5, L11 i 5S rARN, formant un complex pre-ribosomal abans de ser incorporat a la subunitat 60. El laboratori de George Thomas ha demostrat que quan hi ha danys en els Ribosomes, o quan la formació de Ribosomes és hiperactivada el pre-ribosomal complexes l5/L11/5S rARN s'aparta del seu camí per a formar els Ribosomes i unions Hdm2 bloquejant la seva activitat, que permet augmentar els nivells de p53 i inducció de mort cel·lular.

Prèviament, l'equip de George Thomas ja havia demostrat que la L5 i L11 regula Hdm2. Ara han descobert l'existència del complex pre-ribosomal est formada per L5, L11 i també 5S rARN i el seu paper com a supressor de tumors. Aquests resultats apunten a un antic enllaç evolutiva entre la Biogènesi dels Ribosomes i càncer

 

Més que la 50% tumors

George Thomas s'ha explicat per entendre com funciona i com es regula la p53 és important perquè “més fitxers de 50% tumors tenen mutacions en p53 o oncogèn Hdm2 o Hdm4, Bloqueja l'activitat de p53″. Thomas afegeix que “Actualment estem treballant en el disseny d'un assaig clínic, en colabroracion amb l'equip de Ramon Salazar, basat en el punt de control d'Hdm2-p53 per atacar les cèl·lules tumorals d'activació".

 

 

La referència de l'article

Donati G., Peddigari S., Mercer c.. i Thomas G. 5S rARN és un component essencial d'una naixent ribosomal precursor complex que regula el punt de verificació Hdm2 p53. Informes de cèl·lula

 

 

idibell.cat [en línia] Barcelona (ESP): IDIBELL.cat, 15 de julio de 2013 [Ref. 03 el juliol de 2013] Disponible en la Internet:http://www.IDIBELL.cat/Modul/Noticias/es/586/descubren-el-papel-del-RNA-no-codificante-5S-rRNA-en-la-PROTECCION-del-gen-supresor-de-tumores-p53


Accions

Informacions

Deixa el teu comentari

Vostè pot utilitzar aquestes etiquetes : <a href = "" title = ""> <abbr title = ""> <títol de l'acrònim = ""> <b> <blockquote citar = ""> <Cite> <codi> <del datetime = ""> <em> <jo> <citar q = ""> <vaga> <Fort>